page_head_bg

Новини

Много често се избират идеални медицински дезинфектанти за използване при дезинфекция на ниско ниво на некритични предмети в медицински заведения. Ефективната дезинфекция се състои от два компонента, дезинфектанти и дезинфекционни практики. Дезинфекционните практики изискват да се гарантира, че дезинфектантите са достъпни за всички повърхности и да се обучи персонала на здравните служби за околната среда да следва инструкциите на етикета на продукта на производителя (освен ако официалната оценка на риска не съобщава, че времето за контакт с дезинфектанта на бактериалните организми трябва да бъде най-малко 1 минута). Комбинацията от медицински дезинфектант и дезинфекционна практика 2 води до ефективна повърхностна дезинфекция. Рутала препоръчва на болниците да разгледат следните пет категории дезинфектанти и да ги оценят, като 1 е най-лошият и 10 най-добрият във всяка категория, и да изберат дезинфектанта с най-висок резултат като най-добър избор, с максимален резултат 50。

Ето пет фактора, които правят идеалния дезинфектант за медицинска употреба

1. Заявена микробицидна сила: Може ли този дезинфектант да убие най-популярните болнични патогени? Включително патогените, които причиняват най-много нозокомиални инфекции? Кои патогени причиняват най-много огнища на инфекция? За какво се тревожи най-много вашата болница?

2. Убиване на времето и поддържане на влага върху повърхността на околната среда: колко време отнема дезинфектантът, за да убие най-популярните патогени в болниците? Дезинфектантът остава ли мокър върху повърхността за времето, описано на етикета?

3. Безопасност: Има ли приемлива степен на токсичност? Има ли приемлива степен на запалимост? Изисква ли се минимално ниво на лична защита? Съвместим ли е с нормалните околни повърхности на болницата?

4. Лесна употреба: може ли миризмата да се приеме? Приемлив ли е гаранционният срок? Удобството на продукта отговаря ли на изискванията на болницата (напр. течности, спрейове, презареждащи се, различни по размер дезинфекциращи прахове)?

5. Други фактори: Може ли производителят да осигури цялостно обучение и продължаващо обучение както за отделни лица, така и за мрежи? Можете ли да предоставите 24/7 услуга? Приемлива ли е общата цена (като се вземат предвид характеристиките на продукта и медицинските разходи за предотвратяване на инфекции чрез използване на дезинфектанти)? Може ли да помогне използването на дезинфектант за медицински цели?


Време на публикация: 17 август 2021 г