page_head_bg

Вести

Многу е вообичаено да се изберат идеални медицински средства за дезинфекција за употреба при дезинфекција на ниско ниво на некритични предмети во медицински установи. Ефективната дезинфекција се состои од две компоненти, средства за дезинфекција и практики за дезинфекција. Практиките за дезинфекција бараат да се осигура дека средствата за дезинфекција се достапни до сите површини и да се обучи персоналот за здравствена заштита на животната средина да ги следи упатствата на етикетата на производот на производителот (освен ако формалната проценка на ризикот објави дека времето на контакт со дезинфекција со бактериски организми мора да биде најмалку 1 минута). Комбинацијата на медицинско средство за дезинфекција и практиката за дезинфекција 2 води до ефективна дезинфекција на површината. Рутала препорачува болниците да ги земат предвид следните пет категории средства за дезинфекција и да ги оценат, при што 1 е најлошото и 10 најдоброто во секоја категорија, и да го изберат средството за дезинфекција со највисока оценка како најдобар избор, со максимален резултат од 50.

Еве пет фактори кои прават идеално средство за дезинфекција за медицинска употреба

1. Тврдена микробицидна моќ: Дали ова средство за дезинфекција може да ги убие најпопуларните болнички патогени? Вклучувајќи ги патогените кои предизвикуваат најмногу болнички инфекции? Кои патогени предизвикуваат најмногу појава на инфекции? За што најмногу се грижи вашата болница?

2. Убивање на времето и одржување влажно на површината на околината: колку време е потребно средство за дезинфекција за да ги убие најпопуларните патогени во болниците? Дали средството за дезинфекција останува влажно на површината долго време опишано на етикетата?

3. Безбедност: Дали постои прифатлива оценка за токсичност? Дали има прифатлива оценка за запаливост? Дали е потребно минимално ниво на лична заштита? Дали е компатибилен со нормалните амбиентални површини на болницата?

4. Леснотија на користење: дали мирисот може да се прифати? Дали е прифатлив гарантниот период? Дали удобноста на производот ги задоволува барањата на болницата (на пр. течности, спрејови, прашина за дезинфекција на полнење, различна големина)?

5. Други фактори: Дали производителот може да обезбеди сеопфатна обука и континуирана едукација и за поединци и за мрежи? Можете ли да обезбедите услуга 24/7? Дали севкупната цена е прифатлива (земајќи ги предвид перформансите на производот и медицинските трошоци за спречување на инфекции преку употреба на средства за дезинфекција)? Дали може да помогне да се користи средство за дезинфекција за медицински цели?


Време на објавување: 17.08.2021